Gillette razor case

In opdracht van het marketing- en strategiebureau XL Concept is de Gillette razorcase ontwikkeld.

In nauwe samenwerking met artdirector Arend Stemerding zijn de eerste schetsen omgezet naar een ruimtelijk model en vervolgens doorontwikkeld tot het te produceren product. Gedurende het proces zijn visualisaties en prototypes gemaakt met als eindproduct de eerste serie razorcases, geproduceerd in China.